torsdag 17. april 2014

Hjemme hos Joshua

Vår tolk Joshua er bror til Samson og han bor med sin familie like ved menigheten i sentrum av Loitokitok. Etter undervisningen på bibelskolen var vi hjemme hos ham og det ble en interessant samtale mellom Pastor Nelson som aldri har vært i Afrika før og den godt utdannede Joshua som hadde mange spørsmål om indisk kultur og religion.

Begge disse land sliter jo med kultur og tradisjon som vi i vesten vil karakerisere som uønsket. Her i blant masaiene er omskjærelse av jenter svært utbredt. Dette er smertefullt, helsefarlig og skadelig for en ung jente å gjennomgå. I går under kveldsmaten så var det arrestasjon av en eldre masai som nettopp hadde omskåret en ung jente som blødde ihjel. At slike blir tatt og straffeforfulgt hører nok med til unntaket. En av de viktigste ting menigheten jobber med her er å hjelpe unge jenter som er i ferd med å bli bli giftet bort til eldre menn eller å bli omskåret. Tumaini i Fredrikstad har bl.a. bidratt til dette arbeidet. 

English: It was a very interesting conversation between my indian friend Nelson and Joshua, Samsons brother in his house today. Both had many questions about the culture in these countries.
Many very young girls are married away to elder men in the masai tribe. These men has very often several wifes. FGM as they call it in english is a common practise here. On the news we saw an elderly masai man arrested for using his knife on a young girl. This girl was bleeding heavily and she died. The man was then taken by the police. It is however very seldom that such men are caught. I didn't get the full story since it was only in kiswahili on TV. 
The church here has several projects helping girls like this and several stay at Samsons place away from poor families who want to marry them away to earn money.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.